Nationalparker i Danmark

Vadehavet er verdensarv

Den danske del af Vadehavet blev i 2014 udpeget som Unesco verdensarv, og dermed er denne del af det danske landskab kommet i fornemt selskab med blandt andet pyramiderne i Ægypten og den berømte Grand Canyon i USA.

Vadehavet strækker sig fra Danmarks sydvestkys ned over den tyske og hollandske Nordsøkyst og er et enestående naturområde. Tidevandet skifter dagligt mellem ebbe og flod, og vandbevægelserne aflejrer mudder og sand og flytter næringsstoffer, så der er etableret et fantastiske fourageringsområde for millioner af fugle, som enten lever permanent ved Vadehavet eller trækker til og fra området forår og efterår.

Her sørger havet for føde til fuglene i form af muslinger, snegle, orme og insekter, og området har en fuglerigdom som ingen andre steder i Danmark. Et af de markante tegn på denne fuglerigdom er de store flokke af stære, som ved afslutningen af dagen danner det berømte fænomen ‘sort sol’, hvor fugle flyver tæt sammen i pulserende skarer, som næsten skygger for solen. Fuglene flyver tæt sammen i flokkene for at beskytte sig mod rovfugle, der har svært ved at fange enkeltfugle i den store flok – det er af samme grund, at fisk svømmer tæt i stimer, så rovfisk ikke så let kan fange dem.

Saml din egen aftensmad

Nationalpark Vadehavet er stedet, hvor du kan søge hen, hvis du vil opleve en meget anderledes natur end den, vi ellers har i Danmark. Er du gastronomisk interesseret, kan du også selv samle din aftensmad her, idet der er masser af østers, der kan samles, når det er ebbe. Du kan deltage i en organiseret østerssafari eller selv tage på tur. Vær opmærksom på tidevandet, der kommer hurtigere, end du tror.

You May Also Like