Nationalpark Sydfyn  
Hvordan bliver en nationalpark til ?
 
Hvorfor oprette en nationalpark ?
 
Nationalpark - hvornår tidligst ?

 

Jørgen Otto Jørgensen 

Hvorfor nationalparker?

Derfor nationalpark
på Sydfyn


Nyhedsbreve


 

 
Du er her :BAG OM PARKEN > Lodsejer i nationalparken?
 

Lodsejer i nationalparken


Har du jord i undersøgelsesområdet?

Går du og tænker på, om en eventuel nationalpark

- vil medføre nye restriktioner og regler?
- vil give besøgende ubegrænset adgang til dine arealer?
- vil give dig flere muligheder for nye tilskud? Og til hvad?

 

Som lodsejer i en eventuel kommende nationalpark bliver din hverdag ikke ændret. Der kommer ikke nye restriktioner. Det betyder, at du kan fortsætte med den drift, du allerede har på dine arealer. Du kan også fortsat gå på jagt eller fiske i området, såfremt der ikke allerede eksisterer eller kommer nye forbud via anden lovgivning.

 

En bestyrelse for en nationalpark får ikke myndighedsopgaver. Det vil sige, at bestyrelsen hverken kan eller skal kontrollere, om du overholder gældende lovgivning - den kan heller ikke fastsætte nye regler.

 

En nationalpark sætter ikke anden lovgivning ud af kraft. De samme regler vil gælde inden for som uden for en nationalpark.

 

Ønsker du at opføre nye driftsbygninger eller få nye landzonetilladelser, skal du fortsat søge dér, hvor du hidtil har søgt.

 

Hvis miljøministeren til sin tid - tidligst i slutningen af 2011 - udpeger Det Sydfynske Øhav som nationalpark, skal bestyrelsen udarbejde en nationalparkplan, som dels skal i offentlig høring hos alle berørte parter, dels - naturligvis - skal respektere den regionale og den kommunale planlægning.

 
 Nyhedsbrev

Email:

Navn:

Tilmeld dig Naturturismes nyhedsbrev: Udfyld de to felter og tryk på Tilmeld.
 
 
 
NATIONALPARK?      Abildvej 5B      5700 Svendborg      Telefon +45 62 23 30 45      Mail post@nationalparksydfyn.dk