Nationalpark Sydfyn  
Hvordan bliver en nationalpark til ?
 
Hvorfor oprette en nationalpark ?
 
Nationalpark - hvornår tidligst ?

 

Jørgen Otto Jørgensen 

Hvorfor nationalparker?

Derfor nationalpark
på Sydfyn


Nyhedsbreve


 

 
Du er her :BAG OM PARKEN > Seks faglige analyser > Erhvervsanalyse
 

Erhvervsanalysen


Som et led i undersøgelsen af, om det vil være en god ide at etablere en nationalpark i og omkring Det Sydfynske Øhav, har konsulentfirmaet NIRAS udarbejdet en erhvervsøkonomisk analyse af betydningen for det sydfynske erhvervsliv hvis der oprettes en nationalpark. Rapporten indeholder også en gennemgang af en række udenlandske nationalparker og vurderer, om der her er nogle gode erfaringer der kan overføres til sydfynske forhold.

 

Den erhvervsøkonomiske analyse indeholder to hovedelementer:
Dels en analyse af den eksisterende erhvervsstruktur med fokus på den hidtidige udvikling af de vigtigste erhvervsgrupper og en beskrivelse af de faktorer der har styret denne udvikling. Analysen vil på dette grundlag beskrive to fremtids-scenarier for erhvervet i det sydfynske område: Hvordan vil erhvervsudviklingen kunne se ud såfremt der etableres en nationalpark Det Sydfynske Øhav, og hvordan vil den se ud uden?

 

Det andet element er et case-study, der gennemgår en række udenlandske nationalparker. Rapporten vurderer på dette grundlag hvilke af de udenlandske erfaringer der kan danne grundlag for nye erhvervsmuligheder i Det Sydfynske Øhav, og som vil kunne skabe større beskæftigelse og bosætning i området.  

 

Analysen er udført af konsulentfirmaet NIRAS, bistået af Dansk Landbrugsrådgivning, Skejby.

 

Analysen indgik som baggrundsmateriale for arbejdet i den ene af de fire hovedarbejdsgrupper, nemlig erhvervsgruppen. 

 

pdf ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE

pdf BAGGRUNDSRAPPORT del 1

pdf BAGGRUNDSRAPPORT del 2

 

 

 
 Nyhedsbrev

Email:

Navn:

Tilmeld dig Naturturismes nyhedsbrev: Udfyld de to felter og tryk på Tilmeld.
 
 
 
NATIONALPARK?      Abildvej 5B      5700 Svendborg      Telefon +45 62 23 30 45      Mail post@nationalparksydfyn.dk