Nationalpark Sydfyn  
Hvordan bliver en nationalpark til ?
 
Hvorfor oprette en nationalpark ?
 
Nationalpark - hvornår tidligst ?

 

Jørgen Otto Jørgensen 

Hvorfor nationalparker?

Derfor nationalpark
på Sydfyn


Nyhedsbreve


 

 
Du er her :BAG OM PARKEN > Arbejdsgrupperes rapporter > Lokale arbejdsgrupper
 

Lokale arbejdsgrupper


Syv lokale arbejdsgrupper har 1. oktober 2009-1. februar 2010 arbejdet med nationalparkprojketet. Læs deres oplæg herunder.

 

Navn: Lokal arbejdsgruppe på Helnæs

Formål: 1) en belysning af fordele og ulemper ved en eventuel nationalpark i forhold til den udvikling, der lægges op til i landsbyplanen for Helnæs

2) en undersøgelse af, om der på Helnæs er så stor modstand mod nationalparken, at Helnæs ligesom Helgenæs skal trækkes ud af nationalparkprojektet.

Kontaktperson: Jens Zimmer Rasmussen. Tlf. 20121935
mail: jzimmer@health.sdu.dk

Gruppen har afleveret oplæg til tre af de fire hovedarbejdsgrupper. Læs oplæg til kulturhistoriegruppen her, naturgruppen her og friluftsgruppen her

 

Navn: Tranekær som nationalparkcenter (lokal arbejdsgruppe)

Formål: At undersøge mulighederne for at placere centret for en eventuel nationalpark i Det Sydfynske Øhav i Tranekær på Langeland. Det vil være oplagt med Tranekærs historie, natur, arkitektur og kultur, mener initivativtageren.

Kontaktperson: Hans-Erik Bønnelykke, Arkitektkontoret Tranekær

Tlf. 62591213/21421213 - mail: heb@husexpert.dk

Læs gruppens oplæg her

 

Navn: Natur i Langeland Kommune

Formål: At sætte fokus på natur i Langeland Kommune i nationalparken.
Tovholder: Nis Rattenborg, Vesteregn som repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening, Langeland.

Læs gruppens oplæg her

 

Navn: Natur i Svendborg Kommune

Formål: At skabe korridorer i en eventuel nationalpark mellem den vestlige og østlige del af Svendborg Kommune, f.eks.

1. En passende korridor nord/øst om Svendborg – måske omfattende Holmdrup Mose og Vejstrup Å-dal.

2. Skårup Sund med tilliggende enge og skrænter. En uddybning af forslaget kan læses her

Kontaktperson: Niels Tamborg. Tlf. 62211145

n.tamborg@svendborg.mail.dk

Læs gruppens oplæg her 

 

Navn: Ærø Lokalgruppe

Formål: At samle og aflevere materiale til nationalparkundersøgelsen af speciel interesse for Ærø og på tværs af de fire hovedarbejdsgrupper kulturhistorie/natur/friluftsliv/erhvervsliv.

Kontaktperson: Kaj Allan Jørgensen. Tlf. 62522500/20125044 hanne.kaj@gmail.com

Læs gruppens oplæg her

 

Navn: Skovbrugets udviklingsmuligheder i en evt. sydfynsk nationalpark.

Formål:  At belyse hvilke muligheder og hvilke udfordringer det lokale skovbrug kan forvente såfremt der etableres en Nationalpark Det Sydfynske Øhav med en udstrækning svarende til undersøgelsesområdet.

Kontaktperson: Ditlev Berner, Holstenshuus. Tlf. 22552150 ditlev@holstenshuus.dk

Læs gruppens oplæg her

 

Navn: Lokalgruppe på Tåsinge

Tema: Skal Tåsinge med i en evt. Nationalpark Sydfyn?

Formål: At  undersøge, hvilke positive og negative effekter en nationalpark kan have for området. Herunder hvor stor påvirkning der forventes på miljøet, naturen, fugle og vildt, samt de kulturhistoriske værdier. Ligeledes hvordan det vil påvirke de lokale beboers råderet.

At undersøge interessen blandt borgere, lodsejere og handlende på Tåsinge.

Hvordan: Gruppen vil tage udgangspunkt i det analysemateriale der stilles til rådighed for de enkelte hovedarbejdsområder Natur, Kultur, Friluftsliv og Erhverv.

Gruppen vil fokusere på de indsatsområder og anbefalinger der specifikt fremhæves i relation til Tåsinge.

Gruppen vil komme med en vurdering af om anbefalingerne kan gennemføres og om en nationalparkudpegning bidrager positivt eller negativt i hvert tilfælde.

Gruppen medtager de emner vedrørende Tåsinge der behandles i hovedarbejdsgrupperne i deres arbejde.

Gruppen repræsenteres i hovedarbejdsgrupperne gennem Ole Jørgensen for så vidt angår natur og erhverv og gennem Ulrik M. Andreassen i kultur, natur og friluftsliv.

Kontaktperson: Ole Jørgensen, Bjerrebyvej 91, Svendborg

Tlf. 62541303/20701303

lindegaarden@post,tele.dk

Læs gruppens oplæg her

 

 

 
 Nyhedsbrev

Email:

Navn:

Tilmeld dig Naturturismes nyhedsbrev: Udfyld de to felter og tryk på Tilmeld.
 
 
 
NATIONALPARK?      Abildvej 5B      5700 Svendborg      Telefon +45 62 23 30 45      Mail post@nationalparksydfyn.dk