Nationalpark Sydfyn  
Hvordan bliver en nationalpark til ?
 
Hvorfor oprette en nationalpark ?
 
Nationalpark - hvornår tidligst ?

 

Jørgen Otto Jørgensen 

Hvorfor nationalparker?

Derfor nationalpark
på Sydfyn


Nyhedsbreve


 

 
Du er her :Undersøgelsesområdet
 

Undersøgelsesområdet


Et af de første skridt i hele undersøgelsen af, om der skal etableres en nationalpark i Det Sydfynske Øhav, er at udpege et undersøgelsesområde.

 

Styregruppen for nationalparkundersøgelsen fastlagde området i marts 2009. Se det her.

 

Det er inden for dette geografiske område, alle undersøgelser foretages, både borgerinddragelsen og de faglige analyser.

 

Bjørnø  

Og det er inden for undersøgelsesområdet, at den kommende grænse for en eventuel nationalpark i store træk skal findes. En stor lokal interesse kan dog være med til at begrunde, at områder uden for undersøgelsesområdet kan indgå i en eventuelt kommende nationalpark.

 

Hvorfor et undersøgelsesområde?
Der er ingen lov, der fastsætter størrelsen på en dansk nationalpark. Størrelsen på de fem områder, som staten idag har udpeget som nationalparker, variererer fra Mols Bjerges 18.000 hektar (180 kvadratkilometer) til Vadehavets 145.000 hektar (1450 kvadratkilometer, hvoraf langt hovedparten er havområder). Se størrelsen på de fem udpegede nationalparker nederst.

 

Ikke alle områder kan blive en nationalpark. Selv inden for en kommunegrænse sker der en skarp udvælgelse.

 

Det er primært de områder, som rummer særlige natur og landskabelige værdier, som har national eller international betydning, der indgår i en dansk nationalpark. Disse hot-spots ligger normalt spredt rundt i landskabet.

 

I udpegningen indgår derfor også områder, som kan forbinde disse særlige hot-spots - korridorer. De skal sikre en naturlig afgrænsning og sikre parkens udviklingsmuligheder: At der også på sigt kan skabes naturlige sammenhænge for både dyr og mennesker, så naturen kan udvikles og sprede sig.

 

Hvorfor ikke hele Sydfyn og øer?

At udpege hele Sydfyn inklusive hele Langeland og Ærø som én nationalpark vil formentlig ikke være relevant, når man kigger på lovens tekst og praksis fra de fem udpegede nationalparkområder.

 

Området vil formentlig være alt for stort og indeholde for store områder, som ikke har for eksempel en natur, som ud fra en faglig betragtning har national eller international betydning. Det vil derfor være mindre relavant at gennemføre undersøgelsen i hele området.

 

Vigtigere er det dog, at størrelsen på undersøgelsesområdet også har betydning for selve borgerinddragelsen. Fra april vil idevognen køre rundt for at møde folk i deres nærområde. Her kan man få informationer og bidrage med gode ideer til det videre arbejde.

 

Idevognen vil primært parkere i de små lokalsamfund inden for undersøgelsesområdet og i de større byer udenfor. Jo større undersøgelsesområdet er, jo længere vil der naturligvis blive imellem stoppestederne.

 

Om undersøgelsesområdet på Sydfyn

Styregruppen har valgt et undersøgelsesområde, som er på cirka 152.000 haktar hvoraf knap 60 procent er havområder.

 

Udvælgelsen er sket på baggrund af en række faglige kriterier baseret på eksisterende viden. Læs mere om dem her.

 

Afgrænsningen er ikke sket på ejendomsniveau, og kan derfor ikke bruges til at fastslå, om en ejendom i kanten af undersøgelsesområdet ligger "indenfor" eller "udenfor".

 

Denne afgrænsning er ikke relevant på nuværende tidspunkt, da det ikke vil have en praktisk betydning. En afgrænsning på ejendomsniveau vil med vores nuværende viden heller ikke være mulig. Læs mere om betydningen at ligge udenfor og indenfor her.

 

Område

Areal

Privat eje

Offentligt eje

Thy

24.370 hektar

6.000 hektar

18.750 hektar

Mols Bjerge

18.000 hektar

13.000 hektar

1.800 hektar
(og 3000 ha. hav)

Vadehavet

145.900 hektar

 

 

Skjern Å

25.000 hektar

14.500 hektar

10.000 hektar

Kongernes Nordsjælland

39.000 hektar

18.900 hektar

20.500 hektar

 

 
 Nyhedsbrev

Email:

Navn:

Tilmeld dig Naturturismes nyhedsbrev: Udfyld de to felter og tryk på Tilmeld.
 
 
 
NATIONALPARK?      Abildvej 5B      5700 Svendborg      Telefon +45 62 23 30 45      Mail post@nationalparksydfyn.dk