Nationalpark Sydfyn  
Hvordan bliver en nationalpark til ?
 
Hvorfor oprette en nationalpark ?
 
Nationalpark - hvornår tidligst ?

 

Jørgen Otto Jørgensen 

Hvorfor nationalparker?

Derfor nationalpark
på Sydfyn


Nyhedsbreve


 

 
Du er her :BAG OM PARKEN > Lodsejer i nationalparken? > Muligheder
 

Nye muligheder for lodsejere


Som lodsejer i en nationalpark kan du indgå frivillige aftaler med nationalparkbestyrelsen - det kan give nye muligheder for tilskud.


Nationalparkbestyrelsen kan arbejde for, at netop dine arealer får del i de tilskuds- og støtteordninger, der allerede eksisterer, med henblik på at få styrket naturværdier og/eller friluftslivets muligheder i nationalparken.

Udgangspunktet kan være et ønske om for eksempel driftsomlægning, om naturpleje, om naturgenopretning, om jordfordeling eller om udvikling af særlige nationalpark-produkter.

 

Da ét af formålene med at oprette nationalparker er at fremme befolkningens muligheder for at bruge og opleve unikke danske naturområder, kan du forvente, at nationalparkbestyrelsen vil være interesseret i at indgå en eller flere frivillige aftaler med dig om øget adgang. Du får naturligvis kompensation - og det er dig, der bestemmer, om du vil være med.

 

Det er helt centralt i loven om nationalparker, at alle aftaler med lodsejere sker ad frivillighedens vej. Du og nationalparkbestyrelsen skal være enige om både indhold og betaling, inden en evt. frivillig aftale bliver indgået.

Kompensationen vil typisk være et engangsbeløb, da en aftale ofte vil være varig. Erstatningen bliver som udgangspunkt beregnet som faldet i din ejendoms handelsværdi og er dermed afhængig af den konkrete aftale.

 

Omlægning af landbrugsdriften inden for en nationalpark kan for eksempel omfatte:
- Ekstensivering driften på arealer i omdrift - for eksempel ved reduceret brug af kvælstof eller omlægning til vedvarende græs.
- Etablering af grønne korridorer mellem naturområder.
- Naturpleje i form af afgræsning med husdyr, rydning og/eller regelmæssig afbrænding.
- Etablering af stier for at opnå sammenhængende cykel- og vandreruter.

 

 
 Nyhedsbrev

Email:

Navn:

Tilmeld dig Naturturismes nyhedsbrev: Udfyld de to felter og tryk på Tilmeld.
 
 
 
NATIONALPARK?      Abildvej 5B      5700 Svendborg      Telefon +45 62 23 30 45      Mail post@nationalparksydfyn.dk