Nationalpark Sydfyn  
Hvordan bliver en nationalpark til ?
 
Hvorfor oprette en nationalpark ?
 
Nationalpark - hvornår tidligst ?

 

Jørgen Otto Jørgensen 

Hvorfor nationalparker?

Derfor nationalpark
på Sydfyn


Nyhedsbreve


 

 
Du er her :Afgrænsning mm
 

Ideer til afgrænsning med mere


 

lyø

 

Mange (40-50) gæster i idevognen parkeret på Langeland og Kulinarisk Sydfyn i uge 25 og 26:

Uforståelig streg

Afgrænsningen af nationalparken er helt hen i vejret og uforståelig for almindelige folk. Tag hele Langeland og byerne Faaborg, Svendborg og Rudkøbing med.

 

Shirley Vaupel, Strynø:

Strynø har mange forudsætninger

Det er oplagt, at Strynø skal med i Nationalparken på grund af vores rige fugleliv og fantastiske natur, bl.a. klokkefrø, grønplettet tudse, kærsanger, skovhornugle, salamander, fiskeørn og marsvin samt vores beliggenhed og gode forbindelse med andre småøer.

 

Dennis Rasmussen, Nordenbro:

Broløkke og Hjortholm skal med

Ønsker området på østsiden af Langeland fra Hjortholm i nord til Broløkke i syd inddraget i Nationalparken.

 

Aleksander Vinding, Bagenkop:

Hele Langeland og hele Ærø skal med

 

Flere beboere i Bagenkop og Ristinge, bl.a. Leif Fuglsang Sørensen:

Hele Langeland med

Tag hele Langeland med i Nationalparken - alt andet er uhensigtsmæssigt/pjat/irrelevant.

 

Jan Halsted, Bagenkop:

Kun de små øer skal med

Området bør være meget mindre end undersøgelsesområdet - ellers bliver Nationalparken udvandet. Den bør begrænses til de små øer. Hvis de bliver nationalpark, vil de eventuelle positive effekter smitte af på Ærø, Langeland og Sydfyn.

 

Inger Karina Vinding, Bagenkop:

Mindre havnebyer skal enten ind allesammen - eller ud

Det forekommer forkert, at Bagenkop og Lohals på Langeland er med i undersøgelsesområdet, men ikke Søby og Marstal. Hvis der er fordele for disse små havnebyer i at være med, skal de ind alle fire. Hvis Nationalparken vil medføre ulemper for fx. erhvervsliv, skal ingen af dem være med.

 

Beboer i Lundeborg:

Flyt grænsen længere mod syd

Da der er behov for at indskrænke nationalparkens område, og da der intet findes af særlig værdi i farvandet mellem Nordlangeland og Østfyn: Lad afgrænsningen nordpå følge linjen fra Thurø til Tranekær.

 

Beboer, Kirkeby:

Flyt grænsen længere mod nord

Foreslår at nationalparken kommer til at omfatte hele Egebjerg, samt den geologiske formation Stenstrup Issø og teglværkskulturen omkring den. Mener det er vigtigt at også borgerne skal have glæde af en nationalpark, og ikke kun erhvervslivet.

 

Lise Neergaard, Lundeborg:

Fyn kan udgå

Hvis nationalparken skal være mindre end det foreslåede undersøgelsesområde, vil jeg foreslå, at man nøjes med småøerne samt Ærø, Langeland, Tåsinge og Thurø.

 

Georg Hansen, Thurø:

Vejstrup Ådal bør åbnes hele vejen

Hele Vejstrup Ådal bør med i Nationalparken. Og den bør åbnes for offentligheden og Øhavsstien føres igennem helt ned til kysten.

 

Flere beboere i Skårup og Lundeborg 12. juni:

Ådale og mose skal med

Vejstrup Ådal, Stokkebækken og den netop retablerede Sortemosen bør med i Nationalparken - naturskønne områder af stor geologisk interesse.

 

Landmand Christian Ulrich, Skjoldemose:

Byerne skal med

Er imod ideen om en nationalpark. Undrer sig over, at byerne - f.eks. Svendborg, Faaborg, Rudkøbing - ikke er med i undersøgelsesområdet: Hvis formålet med en nationalpark blandt andet skulle være at bevare de gamle kulturmiljøer langs kysten, er det ulogisk, at købstæderne ikke er med.
 

Landmand fra Bjerreby:

Arealet er alt for stort!

Landmanden mener at hvis en nationalpark bliver så stor som undersøgelsesområdet, så er der ikke penge nok til at alle landmænd kan lægge om til naturpleje og nicheproduktioner. Anbefaler derfor at en evt. nationalpark bliver mindre.

 

Købmandsparret på Avernakø, Joan og Bo Them, foreslår en alternativ størrelse størrelse på nationalparken:

Meget mindre park

Med afsæt i, at det bliver svært af skabe fællessskab mellem Fyn, Langeland, Ærø og de små beboede øer, foreslås en meget mindre nationalpark omfattende de otte små øer, Tåsinge, Thurø, Faaborg og Helnæs.

 

Hele Langeland med i nationalparken

Nationalparkens idevogn besøgte Langeland - Rudkøbing, Lohals og Humble -16. til 19. april. Mange af vognens gæster, cirka halvdelen og det vil sige 50-60 personer - undrede sig over, at kun halvdelen af Langeland er med i det såkaldte undersøgelsesområde.

De foreslog alle, at hele øen skal med, og argumenterne lød bl.a.:

- Hvorfor ikke Hjortholm og Steengaard, værdifulde herregårdsmiljøer

- Hvorfor ikke et sammenhængende område, så man slipper for at køre ud og ind?

 - Hvorfor ikke Fredmosen, et værdifuldt naturområde?

 

Erhvervsmand på Langeland:

Byerne skal med

Byerne på Sydfyn og øer har så meget kulturhistorie, at de ikke må udelukkes af en evt. kommende nationalpark. Og da meget af dét erhverv - turisterhvervet især - der forhåbentlig kommer til at nyde godt af en nationalpark, er koncentreret i byerne, er det også et argument for at tage byerne med.


Uffe Kjærø, Svendborg:

Det hele skal med

Hvis der overhovedet skal være en mening i at lave en Nationalpark, dækkende Sydfyn, så må det naturligvis kræves, at de øer der forventes i, underlagt eller ophøjet til Nationalpark også indgår som fulde og hele dele af Nationalparken.
Det at Thurø indgår, men at Thurø By ikke er med virker kunstigt, det samme med Tåsinge, hvor det at Troense og Vindeby ikke er en del af Nationalparken, er besynderligt?
Endnu værre bliver det med Langeland og Ærø, streger på kryds og tværs og uden rettesnor gør, at man som turist på Langeland eller Ærø, ender med pendle ud og ind af Nationalparken 10-20 gange på en dag - uden man finder ud baggrunden for, hvorfor grænserne er trukket så besynderlige som de er!

Ønsker man etablering af en Nationalpark, så må det i forhold til borgere, turister, skolelever være entydigt, om man opholder sig i Nationalparken eller om man nu, som det er foreslået, tilfældigvis er kørt ud af parken ifm. et ophold på parkeringsplads for at spise sin medbragte madpakke og derfor er Nationalparkens bord-og bænkesæt ikke opsat her!
Der findes ingen gode pædagogiske/gennemskuelige begrundelser for, at grænserne er tegnet som de pt. er i det foreslåede materiale!

 

Journalist på Langeland:
Bedre sammenhæng

Sørg for en bedre fysisk sammenhæng i nationalparkområdet. Det vil blive opfattet som uforståeligt, at man fx. på Langeland kører ind og ud og ind og ud af en evt. nationalpark.

 

Ældre dame på Ærø:

Rigtig god ide med en nationalpark

– men lad da hele Ærø og Langeland indgå i parken i stedet for at skære dem over i småbidder!

 

Anders Rasmussen, bådfører på postbåden Birkholmposten:

Sejlads på tværs af småøerne

Vil gerne etablere et nyt tilbud til turister: En flerdags sejltur Øhavet Rundt. Ideen er at etablere tursejlads på tværs mellem de små øer i Øhavet, så turister kan sejle til én af småøerne den første dag, overnatte i telt eller på bed & breakfast, sejle videre til en anden ø den næste dag og så videre - og på den måde opleve både naturen og kulturhistorien øhavet rundt uafhængig af færgedriften.

 

Fra møde med 18 beboere på Birkholm 11. juli:

Bedre infrastruktur - færger og IT

Birkholm har to ønsker til fremtiden (og til en eventuel nationalpark):

1. Bedre infrastruktur: Bedre færgeforbindelse på tværs af øerne og især til Tåsinge (lavt vand). Det vil dels sikre, at et par familier kan bo på øen hele året og holde opsyn med fritidshusene, dels gavne naturen, fordi man så kan undgå alle de småbåde, der fiser rundt i Øhavet.

2. Bedre internetforbindelse. Afgørende for, at folk vil bo på øen, i hvert fald helårs.

Begge dele kan måske åbne mulighed for, at turistsæsonen kan spredes/uvides til en større del af året end de to-tre sommermåneder.

 

To kvinder fra Tranekær:

Lokale guider skal fortælle

Nationalparken kan måske entrere med lokale beboer, som i et frivilligt, ulønnet netværk vil stille sig til rådighed som guider. Intet virker bedre end den mundtlige overleverering fra folk, der virkelig kender egnen, naturen, de spændende mennesker i for- og nutid og kulturhistorien.

 

Karin og Søren Jensen, Statene, samt Aksel Rubæk, Kædeby:

Vent i fem år

Lad være med at forcere en nationalpark igennem nu. Vent fem år, så Sydfyn og øer klan drage nytte af erfaringerne fra de fem nationalparker, som enten er etableret eller bliver det i år og næste år.

  
Peter Mengel, Søndenbro:

Find et andet navn

Nationalpark er en dårlig betegnelse. Kald den Kulturlandskabspark i stedet for - eller i hvert fald et navn, som lægger mere vægt på kultur.

 

Cirka fem gæster i idevognen på Langeland og Strynø:

Find et andet navn

Betegnelsen nationalpark antyder folkedragter eller vidtstrakt natur uden menneskeliv eller et meget lille område ("park"). Find et andet navn. 

 

Fra beboermøde i Horne Forsamlingshus 30. april 2009:

Synlig organisering

Det er vigtigt, at det bliver meget gennemskueligt, hvem der styrer en eventuel nationalpark. Hvordan bestyrelsen er sammensat og hvordan den træffer beslutninger.

 

Fra beboernøde i Horne Forsamlingshus 30. april 2009:

Netværksdannelse

I opbygningen af nationalparken skal det vægtes, at der opbygges netværk på kryds og tværs af øhavet om initiativerne.

 

Fra beboernøde i Horne Forsamlingshus 30. april 2009:

CO2 neutralt område

I forbindelse med etableringen af nationalparken kan man have som målsætning, at hele området blive CO2 neutralt.

 

Flemming Aalund, Skarø:

Forvirring om navnet

Der synes af være nogen forvirring om navnet på den foreslåede nationalpark.

Benævnelsen Sydfyns Nationalpark er relevant i forhold til den foreslåde afgrænsning, der inkluderer dele af Sydfyn med Svanninge og Egebjerg Bakker samt dele af Langeland og Ærø. Afgrænsningen synes dog at være vanskelig af fastlægge, så den bliver umiddelbart forståelig.

Benævnelsen Det Sydfynske Øhav er relevant, hvis afgænsningen inbefattede samtlige større og mindre øer, incl. Tåsinge og omkrandsende hav samt tilgrænsede kystområder inden for den gældende strandbeskyttelsesline på 300 meter. Denne linie er allerede tinglyst på alle berørte ejendomme og der er allerede restriktioner vedrørende ændringer af den eksisterende tilstand, derfor vil administrationen af afgænsningen være let og ukompliceret og umiddelbart forståelig.

I øvrigt er store dele af området ikke "kun" natur, men et kulturlandskab, der også omfatter den maritime kultur, der har præget bosætningen omkring øhavet. Det bør derfor overvejes, om ikke kystbyerne og især havneområderne bør medtages i den kommende nationalpark, Det Sydfynske Øhav.

 

Birgitte Lambrechtsen, Lohals:

Lav din egen rute

På Nationalparkens hjemmeside bør det være muligt at tegne sin egen rute gennem parken. Altså vælge blandt de mange tilbud om natur- og kulturoplevelser i området, lægge en rute, og printe et kort. Måske kombineret med muligheden for på sin mobiltelefon at få flere informationer om naturen og kulturen undervejs.

 

Beboer på Nordlangeland:

Lav en forening

Foreslår at stifte en Nationalpark-under-opbygning-forening, som alle kan blive medlem af for et symbolsk beløb. En slags venneforening: - Det vil få folk til at tage ansvar og promovere ideen.

 
 Nyhedsbrev

Email:

Navn:

Tilmeld dig Naturturismes nyhedsbrev: Udfyld de to felter og tryk på Tilmeld.
 
 
 
NATIONALPARK?      Abildvej 5B      5700 Svendborg      Telefon +45 62 23 30 45      Mail post@nationalparksydfyn.dk