Nationalpark Sydfyn  
Hvordan bliver en nationalpark til ?
 
Hvorfor oprette en nationalpark ?
 
Nationalpark - hvornår tidligst ?

 

Jørgen Otto Jørgensen 

Hvorfor nationalparker?

Derfor nationalpark
på Sydfyn


Nyhedsbreve


 

 
Du er her :Erhvervsliv
 

Ideer til at styrke og udvikle erhvervslivet


erhverv

 

Eva Rowley:

Eldrevne lastblider

I erhvervsgruppen ønsker jeg at fremme sammenhænge mellem natur, kultur og erhverv. I praksis betyder det, at landsbyer som Håstrup og Jordløse bør indgå i undersøgelsen, og at der generelt bør være fokus på trafikale forhold. Til orientering kender jeg en ung forsker, der arbejder på fremme af eldrevne lastbiler m.m. til brug i kommunerne, og han vil være interesseret i at udvikle miljøvenlig trafik sammen med lokale beboerer / beboerråd i et område.

 

Hold på de dygtige erhvervsfolk!

Driver selvstændig virksomhed og anbefaler at man sikrer at de dygtige og initiativrige erhvervsfolk i det sydfynske område får bedre muligheder for at blive og sætte gang i udviklingen. Hold på intelligensen!

 

Erhvervsmand, Tyskland:

Udvikle kvalitetsturisme

Mener bestemt der er et stort marked i Tyskland for kvalitetsturisme, i form af tilrettelagte vandreture i smukke omgivelser, gode overnatningsmuligheder, og lækre lokale produkter. 

   

Borger, Svendborg:

Mere økologisk landbrug

Foreslår at man bruger nationalparken til at fremme økologisk landbrug i hele området.

  

Jan Halsted, Bagenkop:

Branding og markedsføring af nationalparken er altafgørende for, om den bliver en succes.

 

Ulrik Harring Boll, Egense:

Flere fiskeeventyr

Fyns Amts projekt med ørredudsætning har været en stor succes, et rigtigt eventyr, som ahr tiltrukket mange udenlandske gæster. Måske kunne man udbygge det sydfynske lystfiskerparadis med fiskeri efter makrel, multe, sværdfisk, tun. I nationalparkregi kan så oprettes hjemmesider - portaler - med informationer om aktuelle fiskemuligheder, fangster, erfaringsudveksling mellem fiskerne osv.

 

Henning Storm, Helnæs (lodsejer):

Bedre netforbindelse

Helnæs mangler bedre internetforbindelse/bredbåndsforbindelse til borgerne. Med en bedre forbindelse vil der formentlig kunne tiltrækkes flere borgere, som blandt andet vil kunne arbejde hjemmefra.

 

Fra Horne Lokalråds møde i Horne Forsamlingshus 30. april:

Øhavet som marineland

- udvikle et alternativt camping-tilbud på småøerne. Måske for specielt biologisk interesserede, måske for dykkere med alskens aktiviteter, måske med camping på pæle...

 

Boligbyt sættes i system

- udvikle et system til boligbyt mellem storbyerne og nationalparken, så folk fra storbyerne Århus og København kan komme ned og opleve herlighederne i Det Sydfynske Øhav.

 

Øhoppebåd

- det bør være muligt for både fastboende og gæster at komme på tværs af øerne i stedet for altid at skulle via Faaborg, Svendborg, Marstal eller Rudkøbing. Etabler en øhopper-båd!

 

Fra møde i Turistforeningen i Faaborg-Midtfyn 29. april 2009:

Flere gæster forår og efterår

- målrette information om flere og udvidede aktiviteter i forårs- og efterårsperioderne (noget lignende som udviklingen og markedsføringen af havørredeldorado).
 
Brian Schiødt Carlson, Faaborg Turistbureau:
Oplevelser, f.eks. krydstogtturisme

Lad oplevelsesturisme være en integreret del af udviklingen og produkterne - krydstogtturisme kunne være bare en af mange muligheder (få handelsstandsforeningerne, embedsmændene og politikerne med fra starten). 
  
Brian Schiødt Carlson, Faaborg Turistbureau:

Alle spillere på kursus

I forbindelse med produktudvikling af oplevelsesturisme og det eksisterende udbud af turistprodukter, som skal gå hånd i hånd med etablering af nationalpark, vil det være af stor betydning, hvis alle spillere inden for erhverv, turisme, embedsværk, politikere, transport, parkeringsvagter, beværtning og andre, der er i berøring med turisme/nationalepark, kommer igennem kurser som "Danske Værter" (under Visitdenmark/Danmarks Turistråd), hvor man får en forståelse for vigtigheden af sammenhængene mellem service i alle henseender, nationalparkens betydning og sårbarhed samt krav om indtjening. 
 

Biavler, Svendborg:

Mere Økologi!

Opfordrer til at økologi bliver et grundprincip for dyrkning af jorden inden for en evt. nationalpark.

 

Ældre dame, Marstal:

Målet bør være, at alt landbrug - og alt erhverv -  inden for nationalparken skal være økologisk.

 

Stor jordbruger på Langeland:
Sats på specialafgrøder

Landbruget i området bør satse på specialafgrøder - klimaet er varmere end i resten af Danmark hvilket giver nogle unikke muligheder.

Altmuligmanden, Marstal:

Mere økololgi
Nationalparken skal især bruges til at fremme den økologiske produktion.


Bybo, Marstal:
Rigtig god ide med en nationalpark!
Vil kunne sikre en økonomisk saltvandsindsprøjtning til området som i den grad er nødvendig. Den skal bruges til at tiltrække flere turister - og udfordringen er at tiltrække helårsturister.

 

Et par fra Søby:
Lav hele Ærø økologisk!

Det vil styrke afsætningen af produkter. Og hele Ærø skal med i en nationalpark.

 

Medarbejder fra Turistforeningen:

Lav bådture rundt i øhavet

Turene kan tilpasses alder og gruppestørrelser, f.eks. halvdagsture for pensionister, heldagsture for familier med børn, aften- og måneskinsture for de unge, lige som på Alster-søerne i Hamborg.

  

Der skabes flere arbejdspladser

Erfaringerne fra Nationalpark Thy viser jo at de mange penge der er givet fra bl.a. Arbejdsmarkedets Feriefond til at etablere flere stisystemer, vil skabe en række arbejdspladser i lokalomådet.

 

Lene Hofberg:

Paradores på Sydfyn og øer?

Paradores er en statsejet kæde af spanske luksushoteller, som er indrettet i smukke kulturbærende ejendomme som f.eks.klostre, borge eller paladser. 

 

Da jeg rejste rundt i Spanien - for 20 år siden! - fandtes der dog også ganske almindelige bygninger som var indrettet som hoteller uden den store luksus, men altid med en smuk beliggenhed og til rimelige penge.

 

Dette koncept kan måske anvendes, hvis Nationalpark Det Sydfynske Øhav bliver en realitet:

 - Opkøb af velegnede huse allerede sat til salg

- Istandsættelse i rimeligt omfang så de kunne fungere som B&Bs

- Oprettelse af medarbejderkorps til servicering af samme

- Samlet markedsføring af såvel eksisterende som nyoprettede B&Bs

- Evt. frasalg af B&B enhederne på franchísebasis når disse begynder at give overskud.

 

 
 Nyhedsbrev

Email:

Navn:

Tilmeld dig Naturturismes nyhedsbrev: Udfyld de to felter og tryk på Tilmeld.
 
 
 
NATIONALPARK?      Abildvej 5B      5700 Svendborg      Telefon +45 62 23 30 45      Mail post@nationalparksydfyn.dk