Nationalpark Sydfyn  
Hvordan bliver en nationalpark til ?
 
Hvorfor oprette en nationalpark ?
 
Nationalpark - hvornår tidligst ?

 

Jørgen Otto Jørgensen 

Hvorfor nationalparker?

Derfor nationalpark
på Sydfyn


Nyhedsbreve


 

 
Du er her :DANSKE NATIONALPARKER > Historien om nationalparker
 

Historien om nationalparker


Nationalparker har eksisteret rundt om i verden, siden Yellowstone Nationalpark i USA blev oprettet i 1872. Hidtil har Danmark været et af de få lande i Europa, som ikke har haft nationalparker - selv om tanken om  nationalparker har været debatteret i årevis.

 

I 2001 anbefalede det såkaldte Wilhjelm-udvalg, at der skulle etableres "større nationale naturområder" for at styrke naturen. Desuden blev områdernes betydning for friluftslivet fremhævet.

 

Året efter, i 2002, tog regeringen med sit udspil om naturens fremtid i Danmark initiativ til at igangsætte pilotprojekter for nationalparker.

 

Ideen var, at naturen skulle have bedre plads til at udvikle sig inden for større sammenhængende områder og få en bedre dynamik. Endvidere skulle befolkningen have mulighed for at opleve og have adgang til en mere storslået natur, som har en særlig betydning - nationalt og internationalt.

 

I årene 2003-2005 blev der med støtte fra Friluftsrådet gennemført i alt syv pilot- og tre undersøgelsesprojekter for at undersøge mulighederne for nationalparker i praksis.

 

I hvert projekt blev en lokal styregruppe bedt om - i samarbejde med lokalbefolkningen - at udarbejde et forslag til, hvordan en nationalpark kunne se ud i styregruppens lokale område.

 

Den Nationale Følgegruppe

I februar 2004 nedsatte miljøministeren Den Nationale Følgegruppe med 32 medlemmer med repræsentanter for erhvervs- og interesseorganisationer, relevante ministerier og styregruppe-formændene for de syv pilotprojekter.

 

Følgegruppen skulle komme med anbefalinger til udpegning og etablering af danske nationalparker, og den skulle opstille nogle modeller for nationalparkernes forvaltnings- og lovgivningsmæssige rammer.

 

Følgegruppen skulle desuden indsamle erfaringer med etablering af nationalparker i udlandet, drøfte forskellige støtte- og tilskudsordninger og gennemføre en evaluering af pilotprojekterne.

 

Fra anbefaling til nationalpark

Følgegruppen afleverede sin rapport  til miljøministeren den 1. marts 2006 med en række anbefalinger:

 

- Hovedformålet med nationalparker er at styrke og udvikle naturen.

 

- Der udarbejdes en nationalparklov, som fastlægger, hvordan nationalparker udpeges og forvaltes - samt hvordan ministeren fastsætter rammer for udviklingen af en nationalpark.

 

- En nationalpark skal have national og/eller international betydning på grund af dets enestående naturmæssige og landskabelige værdier.

 

- Et forslag om en nationalpark skal i offentlig debat i mindst fire måneder. I forslaget skal der være en præcis områdeafgrænsning og en beskrivelse af formål og rammer for planlægning af området samt de økonomiske forhold.
Etableringen af nationalparker skal bygge på bred, lokal opbakning.

 

- Hver nationalpark får en decentral forvaltning bestående af en bestyrelse, et lokalt nationalparkråd og et sekretariat. Bestyrelsen får til opgave at udarbejde en plan med mål for nationalparkens drift og udvikling under inddragelse af lokalbefolkningen.

 

- Udviklingen af nationalparker sker over en lang årrække og er baseret på et hovedprincip om frivillighed.

 

Anbefalingerne førte til, at arbejdet med nationalparker i Danmark for alvor gik ind i sin afgørende fase med at udarbejde en nationalparklov.

 

Den 24. maj 2007 vedtog Folketinget Nationalparkloven, der giver mulighed for at oprette nationalparker.

 

Siden har miljøministeren udpeget fem områder til nationalparker. Nationalpark Thy blev indviet i 2008, Nationalpark Mols Bjerge i 2009 og Nationalpark Vadehavet i 2010. Nationalparkerne Skjern Å og Kongernes Nordsjælland ventes indviet i 2011 og 2012.

 

Kilde: Naturstyrelsen. Læs mere om danske nationalparker her

 

Læs Nationalparkloven her

.
 
 Nyhedsbrev

Email:

Navn:

Tilmeld dig Naturturismes nyhedsbrev: Udfyld de to felter og tryk på Tilmeld.
 
 
 
NATIONALPARK?      Abildvej 5B      5700 Svendborg      Telefon +45 62 23 30 45      Mail post@nationalparksydfyn.dk