Nationalpark Sydfyn  
Hvordan bliver en nationalpark til ?
 
Hvorfor oprette en nationalpark ?
 
Nationalpark - hvornår tidligst ?

 

Jørgen Otto Jørgensen 

Hvorfor nationalparker?

Derfor nationalpark
på Sydfyn


Nyhedsbreve


 

 
Du er her :DANSKE NATIONALPARKER > Organisation i en nationalpark
 

Organisation i en nationalpark


Danske nationalparker skal ifølge Nationalparkloven drives af en fond -altså hverken af staten eller kommunerne, men af en selvstændig fond.

 

Fondens bestyrelse udpeges af miljøministeren. Det offentlige får et antal repræsentanter, men også en række interesse-organisationer er sikret en plads på forhånd: Jordbruget, de grønne organisationer og turisterhvervet, for eksempel.

 

Bestyrelsen skal lave en plan for nationalparken. Hvordan skal den se ud og udvikle sig?

 

Bestyrelsen nedsætter derefter et sekretariat til at varetage den daglige drift og udarbejde en plan for nationalparkens etablering og udvikling: Nationalparkplanen.

 

   

Endelig nedsætter nationalparkbestyrelsen et rådgivende organ - nationalparkrådet - for blandt andet at sikre sig en bred, lokal indflydelse.

 

Nationalparkrådet får 1-2 medlemmer i bestyrelsen, som det selv udpeger - og der må ikke være tale om personer fra organisationer, der allerede sidder i bestyrelsen.

 

Alt skal være frivilligt

Fonden kan opkøbe jord og anden fast ejendom, men bestyrelsen får ingen beføjelser til at tvinge noget igennem. Den kan altså kun lave frivillige aftaler med jordejere.

 

Hvis det bliver aktuelt at købe jord eller bygninger til nationalpark-formål - for eksempel til stier, lejrpladser eller formidlingscentre - kan det kun lade sig gøre, hvis jordejeren er interesseret i at sælge.

 

Fonden kan heller ikke indføre nye begrænsninger på erhvervsliv eller byggeri i nationalparkområdet.

 

Lokal bestyrelse

Alle medlemmer af bestyrelsen skal helst have en tilknytning til det område, hvor nationalparken ligger.

 

Læs hele loven om nationalparker her

 

Kilde: Naturstyrelsen. Læs mere om danske nationalparker her

.
 
 Nyhedsbrev

Email:

Navn:

Tilmeld dig Naturturismes nyhedsbrev: Udfyld de to felter og tryk på Tilmeld.
 
 
 
NATIONALPARK?      Abildvej 5B      5700 Svendborg      Telefon +45 62 23 30 45      Mail post@nationalparksydfyn.dk