Nationalpark Sydfyn  
Hvordan bliver en nationalpark til ?
 
Hvorfor oprette en nationalpark ?
 
Nationalpark - hvornår tidligst ?

 

Jørgen Otto Jørgensen 

Hvorfor nationalparker?

Derfor nationalpark
på Sydfyn


Nyhedsbreve


 

 
Du er her :DANSKE NATIONALPARKER > En nationalpark bliver til
 

En nationalpark bliver til


Etableringen af en nationalpark starter med, at der gennemføres et undersøgelsesprojekt med indsamling af viden, analyser m.m. for at finde ud af, om området kan leve op til kriterierne for at blive nationalpark.

 

Projektet skal gennemføres i dialog med lokalbefolkningen for at sikre, at der er bred lokal opbakning til at gå videre med oprettelsen.

 

Miljøministeren udarbejder forslag til nationalpark, som sendes til debat og høring i mindst fire måneder, hvor lokalbefolkningen og hovedinte-ressenterne kan give deres mening til kende.

 

Miljøministeren udsteder derefter en bekendtgørelse om den konkrete nationalpark forudsat, at der er bred lokal opbakning. Når bekendt-gørelsen træder i kraft, er nationalparken en realitet.

 

Kilde: Naturstyrelsen. Læs mere om danske nationalparker her

 

nat paark

 
Nationalparkerne Thy, Mols Bjerge og Vadehavet er indviet i hhv 2008, 2009 0g 2101. Skjern Å og Kongernes Nordsjælland ventes indviet 2011-2012.
.
 
 Nyhedsbrev

Email:

Navn:

Tilmeld dig Naturturismes nyhedsbrev: Udfyld de to felter og tryk på Tilmeld.
 
 
 
NATIONALPARK?      Abildvej 5B      5700 Svendborg      Telefon +45 62 23 30 45      Mail post@nationalparksydfyn.dk