Nationalpark Sydfyn  
Hvordan bliver en nationalpark til ?
 
Hvorfor oprette en nationalpark ?
 
Nationalpark - hvornår tidligst ?

 

Jørgen Otto Jørgensen 

Hvorfor nationalparker?

Derfor nationalpark
på Sydfyn


Nyhedsbreve


 

 
Du er her :DANSKE NATIONALPARKER > Formål med en nationalpark
 

Formål med en nationalpark


Dovns Klint    

Oprettelsen af nationalparker er med til at udvikle, sikre og bevare enestående dansk natur, landskaber og kulturhistoriske værdier.

 

Ved at oprette nationalparker sikrer vi, at områdernes landskaber, de geologiske formationer og de kulturhistoriske værdier ikke går tabt - men netop bliver bevaret og gjort synlige, så de kommer alle til gode. Det giver dig samtidig bedre muligheder for friluftsliv.

 

Du vil komme til at opleve storslåede og flotte landskaber, se sjældne og truede arter og færdes i uberørte naturområder, hvor naturen helt får lov at passe sig selv. Hertil kommer, at nationalparkerne vil kunne medvirke til at styrke den lokale, erhvervsmæssige udvikling, f.eks. i form af øget turisme.

 

Kodeordene for en dansk nationalpark er planlægning, frivillighed og lokal indflydelse. 

 

Samarbejdet mellem aktørerne; staten, kommuner, beboere, lodsejere, naturgæster og andre interessenter er altafgørende for, hvordan det videre forløb med nationalparken udvikler sig.

 

En nationalpark bliver i sagens natur ikke skabt fra den ene dag til den anden. Den er resultatet af en langsigtet planlægning over f.eks. 20-30 år. Men målet er givet: Det handler om at forbedre og styrke den danske natur - og give danskerne bedre muligheder for at opleve, bruge og få viden om natur, landskab og kulturhistorie.

 

Nationalparker er ikke det samme som naturparker. Der er flere naturparker i Danmark, bl.a. Ærø naturpark, Naturpark Maribosøerne og Farum Naturpark. Naturparkerne har mange lighedspunkter med nationalparker, da de rummer store natur- og kulturhistoriske værdier og da friluftsliv og formidling spiller en central rolle.

 

Der er dog den væsentlige forskel, at nationalparker er nationale områder. De skal rumme natur og landskaber af national interesse, de er oprettet ved lovgivning og modtager statslig finansiering. Naturparker er derimod oprettet på lokal eller regionalt initiativ og modtager ikke direkte statslige midler.

 

Kilde: Naturstyrelsen. Læs mere om danske nationalparker her

.
 
 Nyhedsbrev

Email:

Navn:

Tilmeld dig Naturturismes nyhedsbrev: Udfyld de to felter og tryk på Tilmeld.
 
 
 
NATIONALPARK?      Abildvej 5B      5700 Svendborg      Telefon +45 62 23 30 45      Mail post@nationalparksydfyn.dk