Nationalpark Sydfyn  
Hvordan bliver en nationalpark til ?
 
Hvorfor oprette en nationalpark ?
 
Nationalpark - hvornår tidligst ?

 

Jørgen Otto Jørgensen 

Hvorfor nationalparker?

Derfor nationalpark
på Sydfyn


Nyhedsbreve


 

 
Du er her :Fugleliv
 

Øhavets fortrin i luften


Vibe tegnet af Tilde Carlsen  

Landskaber med fred og ro og masser af føde i havet - det er, hvad kystens og havets fugle ynder.

 

I Det Sydfynske Øhav udgør det store antal ubeboede holme og øer de ideelle betingelser for ynglende måger, terner, vadefugle og andefugle.

 

De beskyttede vige med stor produktion i det lave vand af småkrebs, småfisk og ålegræs tiltrækker store flokke af trækfugle. For eksempel den mørkbugede knortegås, som på vej mod  nord fylder sine depoter eller raster på vej sydpå, mens den fælder sine svingfjer i Øhavet og venter på, at de nye skal vokse ud til den lange rejse til Middelhavet.

 

På en forsommerdag er rigdommen i fuglelivet helt overvældende. Edderfugle, knarænder, spidsænder, skeænder og grågæs ruger i området, knopsvaner og sangsvaner overvintrer her i tusindvis. Vadefugle som rødben, stor kobbersneppe, stor præstekrave og mange flere er talrige, og både havterne, fjordterne, splitterne og dværgterne yngler.

 
 Nyhedsbrev

Email:

Navn:

Tilmeld dig Naturturismes nyhedsbrev: Udfyld de to felter og tryk på Tilmeld.
 
 
 
NATIONALPARK?      Abildvej 5B      5700 Svendborg      Telefon +45 62 23 30 45      Mail post@nationalparksydfyn.dk