Nationalpark Sydfyn  
Hvordan bliver en nationalpark til ?
 
Hvorfor oprette en nationalpark ?
 
Nationalpark - hvornår tidligst ?

 

Jørgen Otto Jørgensen 

Hvorfor nationalparker?

Derfor nationalpark
på Sydfyn


Nyhedsbreve


 

 
Du er her :HØRINGSSVAR > Undersøgelsens forløb
 

Massivt engagement


I over to år - fra 2009 til 2011 - diskuterede beboere på Sydfyn og øerne, om de vil have en nationalpark. Flere tusind borgere engagerede sig i sagen og i debatten, som nu er forbi.

 

31. marts 2011 sluttede den offentlige høring, og 31. maj vedtog styregruppen den endelige plan for nationalparken.

 

Siden da har Langeland og Ærø Kommuner meldt sig ud af nationalparkprojektet, og de tre tilbageværende kommunalbestyrelser - Svendborg, Faaborg-Midtfyn og Assens - har afleveret en ansøgning til  miljøministeren.

 

Hvis hun og retsen af Folektinget siger ja, bliver Nationalpark Det Sydfynske Øhav Danmarks sjette. Det er umuligt at sige, hvornår den i så fald kan indvies, dog tidligst i 2014.

 

Men et kort tilbageblik viser, at det ikke har skortet på interesse for sagen.

 

Borgernes ideer

Via en række aktiviteter har borgere medvirket til at fylde indhold i den sydfynske udgave af en nationalpark.

 

Nationalparkprojektet startede med udgivelsen af en informationsavis i april 2009. Den udkom i et oplag på 61.000 og blev omdelt til alle 52.000 husstande på Sydfyn og øer. De resterende fordeltes på borgermøder, biblioteker, kommunekontorer mv.

 

Ud over informationsavisen trykte vi to foldere i oplag på hver 2000. Den ene er en kort udgave af informationsavisen, den anden specielt møntet på lodsejere. Begge blev distribueret ved borgermøder og via idevognen.

 

En idevogn (en mandskabstrailer) har turneret rundt om og i Øhavet i to omgange. På første rundtur i forår/sommer 2009 gjorde den stop tre-fire timer 50 forskellige steder i hele området inkl. de små, beboede øer, og 1600 borgere fik en grundig nationalparksnak med embedsmænd og politikere.

 

Under den offentlige høring februar-marts 2011 parkerede den i hhv. Svendborg, Faaborg, Rudkøbing, Jordløse og Marstal i fire timer omkring lørdag middag og havde 175 besøgende.

 

På over 60 borgermøder i hele forløbet arrangeret af lokale foreninger, styregruppen og de fem kommuner har sekretariat og politikere orienteret om projektet, svaret på spørgsmål og diskuteret holdninger. Over 3000 borgere har deltaget i møderne.

 

I efteråret 2009 blev alle borgere inviteret med i fire åbne arbejdsgrupper vedr. natur, kulturhistorie, friluftsliv og erhverv. Grupperne fik 355 tilmeldinger i alt. Flere har dog tilmeldt sig flere grupper, så der er tale om cirka 225 forskellige personer. Ca. 70 af de tilmeldte personer mødte aldrig op og har formentlig tilmeldt sig alene for at få materiale tilsendt.

 

Grupperne udarbejdede i det følgende halve år et væld af forslag til indholdet i en eventuel nationalpark. Grupperne mødtes fem gange hver, og i gennemsnit deltog 27 medlemmer. Ydermere var der nedsat syv lokale arbejdsgrupper med cirka 100 deltagere, som bidrog med input til de fire hovedarbejdsgrupper.

 

Hjemmesiden www.nationalparksydfyn.dk fungerede som arbejdsredskab for grupperne. Hver gruppe havde en underside, hvor alle referater, rapport-udkast, undergrupper, deltagere m.v. blev uploadet.

 

Fra januar 2009 til april 2010 har sekretariatet udgivet 24 elektroniske nyhedsbreve. 860 abonnerer nu på nyhedsbrevet og alle 24 udgaver ligger på hjemmesiden.

 

Hjemmesiden her er omdrejningspunkt for processen.

 

Den blev etableret i marts 2009 og har haft 20.000 unikke besøgende (31. marts 2011). Den åbnede fra starten mulighed for at stille spørgsmål, lufte bekymringer og aflevere ideer. Materialet blev løbende registreret på hjemmesiden og afleveret til de fire hovedarbejdsgrupper. Det indgår som bilag til gruppernes slutrapporter.

 

En aktivitetskalender og løbende fotokonkurrencer har medvirket til at trække borgerne ind på hjemmesiden.

 

I forbindelse med høringen etableredes på Facebook-siden Nationalpark Sydfyn.  Den fik ca. 125 fans og blev brugt til debat og annoncering af arrangementer.

 

De lokale medier, især Fyns Amts Avis, ugeaviserne og Svendborgs Netavis, har dækket sagen intenst i flere hundrede artikler.  Også DR Fyn, TV2Fyn og Landbrug Fyn har bragt adskillige indslag/artikler om projektet.

 

Ikke mindst har borgerne bidraget i de trykte medier. Flere hundrede læserbreve er offentliggjort og i høringsrunden slutfase op til 1. april 2011 var tre-fire daglige læserbreve almindeligt.

 

Endelig udgav Fynske Medier et særtillæg på 16 sider om nationalparken 28. februar 2011. Det blev omdelt med Fyns Amts Avis og  Fyens Stiftstidende 28. februar, og sekretariatet har uddelt cirka 800 ekstraeksemplarer.

 

Selve høringsforslaget - Forslag til Plan for Nationalpark Det Sydfynske Øhav - er på cirka 100 sider og trykt og distribueret til samtlige kommunalpolitikere samt borgere, der har anmodet om det. I alt er udleveret cirka 250 eksemplarer.

 

Planforslaget er også udkommet i pixi-udgave, en gratis folder på otte sider som er trykt i 4000 eksemplarer og fordelt ved møder, i idevognen og via samtlige borgerservicekontorer og biblioteker i de fem kommuner.

 

667 høringssvar

Høringen resulterede i 667 høringssvar, som har dannet baggrund for en revision af nationalparkplanen inkl. afgrænsningen.

 

Den blev vedtaget af styregruppen 31. maj og nu overlades det altså til de fire kommuner at søge miløjøministeren om at etablere nationalparken.

 
 Nyhedsbrev

Email:

Navn:

Tilmeld dig Naturturismes nyhedsbrev: Udfyld de to felter og tryk på Tilmeld.
 
 
 
NATIONALPARK?      Abildvej 5B      5700 Svendborg      Telefon +45 62 23 30 45      Mail post@nationalparksydfyn.dk