Nationalpark Sydfyn  
Hvordan bliver en nationalpark til ?
 
Hvorfor oprette en nationalpark ?
 
Nationalpark - hvornår tidligst ?

 

Jørgen Otto Jørgensen 

Hvorfor nationalparker?

Derfor nationalpark
på Sydfyn


Nyhedsbreve


 

 
Du er her :SYDFYNSK NATIONALPARK? > Tilhængere og skeptikere > Støtteforeningen
 

En gylden mulighed for Det Sydfynske Øhav


Af  Rudi Rusfort Kragh, Vester Skerninge, formand for Støtteforeningen for
Nationalpark i Det Sydfynske Øhav

 

Støtteforeningen for en nationalpark i Det Sydfynske Øhav ser mange spændende muligheder i den plan, der nu er sendt i offentlig høring.

   Det, som adskiller det sydfynske område fra andre områder i Danmark, er især vores natur. Det er derfor også naturen, som er et af de væsentligste elementer i den fremtidige udvikling. Både for at markedsføre området, og for at skabe øget bosætning og tiltrække turister.

   Vi mener ikke, at en nationalpark i sig selv løser alle problemer på Sydfyn. Men vi ser nationalparken som et element blandt flere til at skabe en ny og mere bæredygtig erhvervsudvikling, med fokus på renere teknologi, bæredygtigt landbrug og turisme.

 

Natur, fritid, kultur.

 

Nationalparken har fokus på natur, fritid og kultur. Det er en treklang, som Støtteforeningen bakker op om.

   Støtteforeningen tror at områdets allerede enestående natur og kultur med en Nationalpark vil blive styrket og blive endnu mere synlig og tilgængelig. Der vil blive mere information om lokalområdet. Flere engagerede mennesker, der ved mere om deres egn og dens særpræg.

   Den sydfynske natur vil udvikles i positiv retning til gavn og glæde for lokalbefolkningen og vores efterkommere. Nationalparken er ikke blot en gylden mulighed for os, der nu er voksne, men i lige så høj grad for vore børn og børnebørn, der vil kunne opleve at leve i et renere og grønnere Sydfyn.

  Nationalparkens eksistens vil medføre kreative ideer om, hvad man kan lave og udvikle af nye produkter og virksomheder til gavn både for os, der bor her, og for de turister, der besøger området. Ideer som ingen endnu kender indholdet af!

   Nationalparken vil også tiltrække nye erhverv til området. Erhverv, der vil bidrage til at skabe øget beskæftigelse på Sydfyn.

   Ganske som nationalparken også vil medvirke til, at landbruget vil få en løftestang i en mere bæredygtig retning. Støtteforeningen tror også, at en række industrier med relation til fødevarer og nationalparker vil søge til området.

 

De 30 idéer.

 

Støtteforeningen ser mange gode elementer i de 30 idéer, som høringsmaterialet for nationalparken indeholder. Ideerne er udviklet af de fire arbejdsgrupper, der var åbne for alle borgere, som ville være med til at undersøge både muligheder og bekymringer omkring indholdet i en kommende nationalpark på Sydfyn.

    De 30 ideer spænder vidt. Fra etablering af et videnscenter for jagt- og fiskeri i det sydfynske øhav og et center for bygningsbevaring i området, til skovrejsning, naturgenopretning, udvikling af lokale fødevarer, forbedrede forhold for natur- og friluftslivet samt initiativer for både byer og havne.

Støtteforeningen er helt klar over, at en del af disse ideer kan etableres uden en nationalpark. Men de vil have en stærkere og mere autoritativ forankring, hvis de etableres i sammenhæng med noget større som netop en nationalpark.  

   Støtteforeningen synes idéerne er så spændende og givende, at de skal have en chance. Det er idéer, der kan være med til at understøtte visionerne om, at nationalparken skal styrke vores natur og kulturarv og skabe vækst og trivsel i og omkring Det Sydfynske Øhav.

    Nationalparken skal i det hele taget medvirke til at skabe ny sammenhæng imellem natur, kultur og erhvervsliv. Den skal styrke fællesskaberne og udvikle en lokal stolthed over at bo i nationalparken og få skabt en udvikling i mere balance med naturen.

 

Starten på en proces.

 

Det Sydfynske område er ikke kun berømmet for sin natur og de smukke kulturlandskaber. Også den maritime kultur er unik. Dertil kommer, at området er kendt for lokal produktion af specialfødevarer. Uden at rødme kan vi vel også pege på befolkningens kreativitet og gæstfrihed, som karakteristisk for denne smukke del af Danmark.   

   At alle disse kvaliteter kan forenes i en nationalpark forekommer oplagt.

   Men det forhindrer ikke, at afgrænsningen af nationalparken vil blive livligt diskuteret.

   Støtteforeningen forholder sig ikke til præcis hvor grænsen for nationalparken skal være. Dog mener vi – som netop beskrevet – at det er afgørende vigtighed at få hele den sydfynske palet med i parken: Både selve øhavet og baglandet til vandet; som i høj grad er det herregårds- og kulturlandskab, som støder ned til vandet, og som har været udgangspunktet for den færge og skibstrafik, der har fundet sted og stadig foregår i det Sydfynske Øhav. En trafik til søs, som i høj grad har været og er med til at skabe områdets karakter.

   Støtteforeningen er overbevist om med de erfaringer, der gøres i landets tre allerede eksisterende nationalparker - Thy, Mols Bjerge og Vadehavet – bliver der samlet en nyttig viden, som vi kan tage ved lære af. Men først og fremmest skal vi naturligvis gøre vore egne erfaringer. Det skal ske i et tæt samspil mellem aktive borgere, lokale erhvervsdrivende og offentlige myndigheder.  

   Nationalparken etableres ikke på en dag. Den vil blive udviklet over de næste par årtier i en lang og spændende proces.

   Støtteforeningen ser nationalparken som et vigtigt demokratisk element i lokaludviklingen.

   Støtteforeningen mener derfor, at den kommende nationalparkbestyrelse bør bestå af repræsentanter for alle interesseområder. Såvel jordbrugs-, fiskeri- og skovinteresser side om side med natur- og dyrebeskyttelsesfolk samt kultur- og museumsinteresser bør have en plads i bestyrelsen.

   På samme måde er det vigtigt, at alle parkens vigtige geografiske lokaliteter bør være at finde i bestyrelsen.

   Støtteforeningen er således optaget af, at både forskellige interesser og geografiske lokaliteter bliver hørt og får medindflydelse, når driften af nationalparken skal realiseres. Kun ad denne vej bliver nationalparken stærkt forankret til gavn og glæde for lokalbefolkningen, og dem der besøger området.

 

 

 
 Nyhedsbrev

Email:

Navn:

Tilmeld dig Naturturismes nyhedsbrev: Udfyld de to felter og tryk på Tilmeld.
 
 
 
NATIONALPARK?      Abildvej 5B      5700 Svendborg      Telefon +45 62 23 30 45      Mail post@nationalparksydfyn.dk