Nationalpark Sydfyn  
Hvordan bliver en nationalpark til ?
 
Hvorfor oprette en nationalpark ?
 
Nationalpark - hvornår tidligst ?

 

Jørgen Otto Jørgensen 

Hvorfor nationalparker?

Derfor nationalpark
på Sydfyn


Nyhedsbreve


 

 
Du er her :SYDFYNSK NATIONALPARK? > Støtte til projekter
 

Tre millioner støtte-kroner fordelt mellem 19 projekter


19 spændende, sydfynske projekter har fået et venligt spark fremad.

 

Styregruppen for nationalparkundersøgelsen i Det Sydfynske Øhav fordelte i 2010 3 millioner støttekroner, og de faldt jævnt på Sydfyn og de små og store øer i Øhavet.

 

- Med støtten ønsker vi at skabe nogle gode og konkrete resultater til glæde for os alle i og omkring Øhavet. Vi vil også gerne vise, hvad vi kan forvente, der kommer mere af, hvis vi får en nationalpark, så alle får et bedre grundlag for at træffe beslutningen om, hvorvidt vi vil have den eller ej, siger formanden for styregruppen, viceborgmester Jørgen Otto Jørgensen, Ærø.

 

Pengene gik til projekter, som vil gavne området uanset om nationalparken kommer eller ej. Men de opfylder alle mindst ét af fire nationalpark-formål, nemlig at bevare og styrke naturen, kulturarven, friluftslivet og erhvervslivet.

 

Det har også været vigtigt, at de fleste af ansøgerne selv bidrager med endnu flere penge. Med tilskud på 3 millioner kroner sikredes, at 19 projekter til en samlet værdi af over 14 millioner kroner kan gennemføres.

 

Mere natur og bedre adgang
Naturen tilgodeses med et nyt overdrev på Tryggelev Nor på Langeland, med tilskud til omlægning til naturnær drift ved Voderup Klint på Ærø, til genindførelse af det sorte egern på Langeland samt fem nye natur-oplevelsespunkter mellem Faldsled og Brunshuse.

 

Ved Tranekær og Skovsgaard på Langeland er der etableret nye stier. I Lindelse Nor har dykkerne allerede en undervandssti, den er kommet på internettet - og Svendborg Turistforening har givet cyklismen et gevaldigt løft. På Sydlangeland tilbyder nye shelters primitiv overnatning og endnu flere aktive oplevelser i naturen.

 

På Lyø kan man se en udstilling om livet på øen, og Maritimt Center i Svendborg får tilskud til restaurering af motorbåden ”Kaia” fra 1923.

 

Støtte til tang og fjordrejer
På erhvervssiden er det fælleskommunale selskab Naturturisme I/S nu i gang med at et stort lejrskoleprojekt til gavn for hele området.

 

Desuden er to spændende fødevareprojekter i gang: Produktion af fjordrejer i Faaborg og spiselige tang-produkter på småøerne.

 

 

Se en oversigt over de projekter, som har fået tilskud: 

pdf Støtte til konkrete projekter

 

Se en oversigt over ansøgningerne i notatet her:

 

pdf Ansøgninger om støtte til konkrete projekter 

 

Ansøgningerne er vurderet efter følgende kriterier:
1. Projekterne skal være i overensstemmelse med nationalparklovens fire hovedformål. De skal altså bidrage til at bevare/udvikle naturen, kulturhistorien, friluftslivet eller erhvervslivet/bosætningen i området. Læs loven grundigt, før du søger.

 

2. Projektets aktiviteter skal foregå inden for undersøgelsesområdet.

 

3. Projektbeskrivelsen skal være meget konkret og projektet skal kunne starte i 2010 (se specifikationer på ansøgningsskemaet).

 

4. Hvis projektet involverer aktiviteter på anden persons ejendom eller offentlige områder, skal tilsagn om frivillig medvirken være indhentet forud for ansøgningen til nationalpark-undersøgelsen.

 

5. Ansøgningen skal indeholde (vedhæftes) et realistisk budget og en finansieringsplan, herunder redegørelse for eventuelle bidrag fra andre sider samt det beløb, som nationalpark-undersøgelsen ansøges om. Ansøgeren kan ikke forvente fuld finansiering.

 

6. Ansøgeren kan ikke forvente økonomisk eller administrativ hjælp til udvikling eller beskrivelse af et projekt.

 

7. Der kan ikke ydes støtte til enkelte virksomheder eller projekter, som er målrettet enkelte virksomheder og derfor kan opfattes som konkurrenceforvridende.

 

8. Et eventuelt tilskud udbetales først, når projektet er afsluttet.

 

9. Ansøgningsfrist: 1. februar 2010. Sekretariatet skal have ansøgningen i hænde kl. 12.00.

 

Styregruppen tilføjede på sit møde 17. februar 2010 yderligere fire kriterier:

 

10. En vis geografisk spredning af midlerne.

 

11. Graden af medfinansiering.

 

12. Graden af netværk.

 

13. Mulighed for at anvise andre finansieringsmuligheder fra Naturturisme I/S eller andre.

 

 
 Nyhedsbrev

Email:

Navn:

Tilmeld dig Naturturismes nyhedsbrev: Udfyld de to felter og tryk på Tilmeld.
 
 
 
NATIONALPARK?      Abildvej 5B      5700 Svendborg      Telefon +45 62 23 30 45      Mail post@nationalparksydfyn.dk