Nationalpark Sydfyn  
Hvordan bliver en nationalpark til ?
 
Hvorfor oprette en nationalpark ?
 
Nationalpark - hvornår tidligst ?

 

Jørgen Otto Jørgensen 

Hvorfor nationalparker?

Derfor nationalpark
på Sydfyn


Nyhedsbreve


 

 
Du er her :BAG OM PARKEN > Seks faglige analyser > Naturanalyse
 

Naturanalysen


Som et led i undersøgelsen af, om det vil være en god ide at etablere en nationalpark i og omkring Det Sydfynske Øhav, har konsuelntfirmaet Naturplan, Bryrup, udarbejdet en naturfaglig redegørelse: "Natur i det sydfynske øhavsområde".


Naturanalysen beskriver de naturtyper, der findes i undersøgelsesområdet i Det Sydfynske Øhav, og karakteriserer dem ud fra deres nationale og internationale forekomst og værdi til brug for en vurdering af, hvilke naturtyper, der bør indgå som de centrale elementer i en evt. nationalpark. Det kan eksempelvis være strandenge, stævningsskove, overdrev, nor og kystskrænter.

 

Den giver en status for den udvikling, der allerede har fundet sted i naturtyperne, og beskriver årsagerne til denne udvikling. Herunder samler den op på, hvilke trusler, der fremover vil være for naturtyperne og kommer med konkrete forslag til, hvordan man kan imødegå disse trusler, og hvor man bør sætte ind for at forbedre naturindholdet i en nationalparksammenhæng.

 

Analysen er udført af Naturplan APS, Bryrup. 
 

Den har dannet baggrund for arbejdet i den ene af de fire hovedarbejdsgrupper, nemlig naturgruppen. 

 

Læs/print rapporten her:

 

pdf  Natur i det sydfynske øhavsområde

 

 
 Nyhedsbrev

Email:

Navn:

Tilmeld dig Naturturismes nyhedsbrev: Udfyld de to felter og tryk på Tilmeld.
 
 
 
NATIONALPARK?      Abildvej 5B      5700 Svendborg      Telefon +45 62 23 30 45      Mail post@nationalparksydfyn.dk