Nationalpark Sydfyn  
Hvordan bliver en nationalpark til ?
 
Hvorfor oprette en nationalpark ?
 
Nationalpark - hvornår tidligst ?

 

Jørgen Otto Jørgensen 

Hvorfor nationalparker?

Derfor nationalpark
på Sydfyn


Nyhedsbreve


 

 
Du er her :BAG OM PARKEN > Seks faglige analyser > Landskabsanalyse
 

Landskabsanalysen


Som et led i undersøgelsen af, om det vil være en god ide at etablere en nationalpark i og omkring Det Sydfynske Øhav, har NIRAS Konsulenterne udarbejdet en analyse af landskaber og landskabselementer i og omkring Det Sydfynske Øhav.

 

Landskabsanalaysen er en overordnet beskrivelse af landskaberne i hele undersøgelsesområdet.

 

Den fremhæver bl.a. de landskabselementer, der er specielle for Det Sydfynske Øhav, f.eks. hatbakkerne på Langeland, strandengene langs Øhavet, De Sydfynske Alper, norene m.v. Landskaberne er i princippet bygget op i to grundlæggende processer: Den geologiske tilblivelse af landskabet og den senere kulturelle anvendelse.

 

Ud fra analysen karakteriseres vil de sydfynske landskaber ud fra deres udbredelse i Danmark som helhed og ud fra deres nuværende tilstand i form af f.eks. lokal påvirkning. Analysen stiller konkrete forslag til, hvordan man kan sikre eller forbedre de væsentlige landskabselementer.

 

Analysen er udført af konsulentfirmaet NIRAS, Allerød. Læs/print den her

 

Analysen indgik som baggrundsmateriale for arbejdet i den ene af de fire hovedarbejdsgrupper, nemlig naturgruppen. 

 

Læs/print rapporten her:

 

pdf LANDSKABER OG LANDSKABSELEMENTER

 

Som baggrund for landskabsanalysen indgår en række kortlægninger af landskabskarakteren i delområder. NIRAS Konsulenterne har udarbejdet en aktuel Landskabskarakterkortlægning af Langeland og Ærø:

 

pdf LANDSKABSKARAKTERKORTLÆGNING AF LANGELAND OG ÆRØ 

 

 

Find de enkelte delområder ved at klikke på titlerne herunder:

 

pdf Lohals Skovområde (Langeland)

pdf Stoense-Bøstrup Dyrkningslandskab (Langeland)

pdf Tranekær Herregårdslandskab (Langeland)

pdf Sydlangeland Bakkelandskab (Langeland) 

pdf Ristinge Halvø (Langeland) 

pdf Skovlandet Morænelandskab (Ærø) 

pdf Gråsten Nor (Ærø)

pdf Bregninge Vindeballe Bakker (Ærø) 

pdf Øerne (småøerne i Øhavet)

pdf Kongshøj Å Tunneldalssystem (Fyn) 

pdf Nakkebølle Fjordområde (Fyn) 

pdf Hvidkilde Tunneldal (Fyn) 

pdf Lundeborg Smeltevandsdal (Fyn) 

pdf Håstrup Moræneflade (Fyn)

pdf Svannige Bakker (Fyn) 

pdf Egebjerg Bakker (Fyn)  

pdf Syltemade Ådal (Fyn)  

pdf Hesselager Smeltevandsdal (Fyn)  

pdf Dongs Bakker (Fyn)  

pdf Gudbjerg Morænebakke (Fyn) 

pdf Øksendrup Moræneflade (Fyn)  

pdf Broholm Moræneflade (Fyn)  

pdf Skårup Moræneflade (Fyn)  

pdf Stenstrup Issø (Fyn)

pdf Thurø Moræneflade (Thurø)

pdf Bregninge Bakke (Tåsinge)

pdf Faaborg Moræneflade (Fyn)

pdf Korinth Dødislandskab (Fyn)

pdf Egense Moræneflade (Fyn)

pdf Svindige Moræneflade (Fyn)

pdf Kværndrup Moræneflade (Fyn)

     

 

 
 Nyhedsbrev

Email:

Navn:

Tilmeld dig Naturturismes nyhedsbrev: Udfyld de to felter og tryk på Tilmeld.
 
 
 
NATIONALPARK?      Abildvej 5B      5700 Svendborg      Telefon +45 62 23 30 45      Mail post@nationalparksydfyn.dk