Nationalpark Sydfyn  
Hvordan bliver en nationalpark til ?
 
Hvorfor oprette en nationalpark ?
 
Nationalpark - hvornår tidligst ?

 

Jørgen Otto Jørgensen 

Hvorfor nationalparker?

Derfor nationalpark
på Sydfyn


Nyhedsbreve


 

 
Du er her :BAG OM PARKEN > Hvordan kørte processen?
 

To års borgerinddragelse


De fem kommuner omkring Det Sydfynske Øhav har afsluttet Danmarks længste borgerinddragelsesprojekt - undersøgelsen af, om der er lokal interesse for at etablere en nationalpark i en del af området.

 

Undersøgelsen sluttede med en offentlig høring i februar-marts 2011 og den tværkommunale styregruppens vedtagelse af en endelig plan for nationalparken 31. maj.

 

Plan for borgerinddragelse:

  

* i denne fase har borgerne haft indflydelse

 

Marts 2009-august 2009 (er afviklet, red)

Bred information, debat og ideudvikling*

- Informationsavis til 50.000 husstande april 2009
- Idevogn - 45 stoppesteder i og omkring øhavet 
- Hjemmeside - spørgsmål, ideer og bekymringer

 

September 2009-marts 2010 (er afviklet, red)
I september holdes i hver af de fem øhavskommuner et stort borgermøde, som bliver startskuddet til etablering af arbejdsgrupper*

 

Alle kan alle melde sig til eller oprette lokale arbejdsgrupper, som starter med det samme, og til fire hovedarbejdsgrupper med hver sit tema: Natur, kultur, friluftsliv og erhverv. De tre førstnævnte starter i november, gruppen med erhverv som tema til december*(alle grupper har afsluttet deres arbejde, red)

 

Lokale- og hovedarbejdsgrupper

 

Lokale arbejdsgrupper*

FORMÅL
- levere bidrag til hovedarbejdsgruppernes rapporter
ORGANISERING
- alle kan oprette og deltage i en lokal arbejdsgruppe
- gruppen arbejder med et tema (natur, kultur, friluftsliv, erhverv) eller et geografisk område (en landsby, et sogn, en kommune)
- gruppen sender repræsentant(er)/afrapporterer til hovedarbejdsgruppe(r)

Oktober 2009-marts 2010

 

 

Fire hovedarbejdsgrupper*
FORMÅL
- konkretisere og opstille mål for nationalparken
- skabe et beslutningsgrundlag for styregruppen

ORGANISERING
- en gruppe dækker hele det geografiske område (de fem kommuner)
- hver gruppe har et tema: natur, kulturarv, friluftsliv eller erhvervsliv
- alle kan tilmelde sig en eller flere arbejdsgrupper på et borgermøde eller her

- gruppen afleverer senest 1. april en rapport inden for sit tema

 

Læs meget mere om hovedarbejdsgrupperne i notatet her samt arbejdsgruppernes kommissorium her.  

 

Februar 2010:

Kommunerne gør status

Styregruppen afleverer en midtvejsevaluering til de fem kommunalbestyrelser (Assens, Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Ærø og Langeland), som er gået sammen om at undersøge, om det vil være en god ide at lave en nationalpark. Læs evalueringen her

 

Samtlige fem kommunalbestyrelser godkendte i maj 2010 midtvejs-evalueringen,

April-december 2010 (er afrviklet)
Arbejdsgruppernes materiale samles til et høringsforslag.

Forslaget behandles i nationalpark-undersøgelsens styregruppe og i de fem involverede kommunalbestyrelser: Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Ærø, Langeland og Assens i november og december.

 

Februar-marts 2011 (er afviklet)
Forslag til nationalparkplan i offentlig høring *
Alle borgere kan komme med forslag og indsigelser

 

April-august 2011
31. maj: Endeligt nationalparkforslag vedtaget i styregruppen og de fire kommunalbestyrelser - Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Ærø og Assens beslutter, om de vil sende en ansøgning til miljøministeren om at oprette nationalparken.

Hvis miljøministren godkender nationalparken, udarbejdes en bekendtgørelse, som sendes i 16 ugers offentlig høring *

Tidligst 2014: Nationalpark Det Sydfynske Øhav kan indvies
 

 
 Nyhedsbrev

Email:

Navn:

Tilmeld dig Naturturismes nyhedsbrev: Udfyld de to felter og tryk på Tilmeld.
 
 
 
NATIONALPARK?      Abildvej 5B      5700 Svendborg      Telefon +45 62 23 30 45      Mail post@nationalparksydfyn.dk